Verwerking Persoonsgegevens

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken persoonsgegevens:

  1. die u ons zelf persoonlijk heeft verstrekt op schriftelijke of digitale wijze (via ons aanmeldformulier op de website, via de mail en/of in gesprekken, sessies of telefonisch);
  2. die met toestemming van u worden opgevraagd dan wel verstrekt bij/door de verwijzer of andere hulpverleners.

 

Met als doel:

  1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en declaratie voor verrichte werkzaamheden bij uw zorgverzekeraar (volwassenen) of uw gemeente (jeugd);
  2. het onderhouden van contact met u, in het kader van sessies, bijeenkomsten en het kunnen maken van afspraken;
  3.  het (zoals wettelijk verplicht) bijhouden van een medisch dossier.

De gegevens die minimaal nodig zijn en die wij standaard van u vragen:
naam, contactgegevens, geboortedatum, burgerservicenummer, zorgverzekering, gezinssamenstelling, huisarts, school/beroep en contactgegevens van andere hulpverleners/verwijzers, uw klachten en hulpvraag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van externe dienstverleners, die dit uitsluitend op onze instructie doen. Partijen waarmee wordt samen gewerkt zijn onder Axians, ROM via Datec en Reflectum; deze partijen zijn eveneens gehouden aan AVG regelgeving.

De persoonsgegevens worden bewaard volgens de richtlijnen van de WGBO.