Psychologen

PSYCHOLOGEN

Liesbeth Citroen

Liesbeth Citroen is BIG geregistreerd GZ psycholoog / psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut.
Zij is werkzaam zowel in de specialistische GGZ als in de basis GGZ en heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Zij behandelt individueel volwassenen en jong volwassenen.
Haar specialisme is podiumangst. Na diverse publicaties heeft zij ruime ervaring op dit gebied.

https://ctrlfocus.deonlinevos.nl

Kwaliteitsstatuut Liesbeth Citroen 

Jacqueline Vanstaen

Jacqueline Vanstaen is BIG geregistreerd GZ-psycholoog en klinisch psycholoog, psychotherapeut en EMDR therapeut. Haar praktijk richt zich op de behandeling van kinderen tot 18 jaar en jong volwassenen, zowel in de basis GGZ als in de specialistische GGZ.
Opleiding: Universitaire studie Ontwikkelingpsychologie, tevens propedeuse Orthopedagogiek. Postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog aan de RINO Utrecht. Zij werkt vanuit meerdere therapeutische invalshoeken ( o.a. schematherapie, systeemtherapie, EMDR, psychoanalytische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en groepstherapie).
Werkervaring: naast de vrijgevestigde praktijk gedurende 20 jaar gewerkt in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2011 volledig werkzaam als vrijgevestigde binnen de Comeniuspraktijk.
In onze praktijk heeft Jacqueline Vanstaen voor de jeugd contracten afgesloten met diverse gemeenten, voor verdere informatie , zie verwijzing en vergoedingen kinderen. Voor 18+ heeft zij contracten met alle zorgverzekeraars.

Kwaliteitsstatuut Jacqueline Vanstaen


Joke Chrispijn

Joke Chrispijn is BIG geregistreerd GZ psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en EMDR therapeut. Zij is werkzaam in zowel de specialistische als basis ggz.
Zij heeft contracten met alle zorgverzekeraars en werkt op woensdag en donderdag bij de Comeniuspraktijk.
Zij behandelt individuele volwassenen en jongvolwassenen vanaf ca. 20 jaar, vanuit een psychodynamisch en cognitief gedragstherapeutisch (CGT) perspectief, ook behandelt ze PTSS problematiek met EMDR.
Sinds september 2017 aangesloten als psychotherapeut bij de Comeniuspraktijk. Haar werkervaring bestaat uit > 20 jaar ambulant werken binnen de specialistische GGZ en is daar thans gedeeltelijk nog werkzaam. Ze werkte vijf jaar bij een groepspraktijk voor psychotherapie in Amsterdam. Zij is begonnen op de afdeling psychiatrie van het AMC; en de meeste ervaring opgedaan bij de psycho-therapeutische dagbehandeling.

Kwaliteitsstatuut Joke Chrispijn


Saskia de Waal

Saskia de Waal is BIG geregistreerd  GZ psycholoog, Infant Mental Health (IMH) specialist en EMDR therapeut. Zij specialiseert zich in de behandeling (Basis GGZ) van baby's, peuters en kleuters (0-6 jaar) en hun ouders/verzorgers met vragen over de opvoeding of ontwikkeling. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over eten, slapen, overmatig huilen, druk of juist teruggetrokken gedrag, angsten of trauma. Ook (aanstaande) ouders met klachten rondom zwangerschap en/of het ouderschap kunnen zich aanmelden.  Zij werkt zo veel mogelijk met ouders en kind samen, vanuit de visie dat de band tussen hen centraal staat. Deze ouder-kind relatie is de ingang om samen te kijken wat er speelt (diagnostiek) en om verandering te bereiken (behandeling). De hulpvraag van de ouders is daarbij leidend. Behandelmogelijkheden: ouder-kind behandeling, oudergesprekken, traumabehandeling, mindfulness (mindful met je baby).

Opleiding: studie Orthopedagogiek (Universiteit Utrecht), Postdoctorale opleiding tot GZ  psycholoog en opleiding tot IMH specialist aan de RINO Utrecht. Werkervaring: gedurende 15 jaar werkzaam in instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast de werkzaamheden voor de Comeniuspraktijk, werkt Saskia in een IMH- team binnen de specialistische GGZ.

In onze praktijk heeft Saskia de Waal voor de jeugd contracten afgesloten met diverse gemeenten.

Op dit moment kan er niet aangemeld worden bij Saskia de Waal, ook is het helaas niet mogelijk om op een wachtlijst te komen. Zodra zij weer ruimte krijgt voor nieuwe behandelingen, wordt dat op de site vermeld.

Kwaliteitsstatuut Saskia de Waal


 

Anne Sanders

Anne Sanders is BIG geregistreerd GZ psycholoog, psychotherapeut, groepstherapeut en EMDR therapeut. Haar praktijk richt zich op de behandeling van jong volwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar in zowel de specialistische GGZ als de basis GGZ.

Opleiding: Universitaire studie Klinische Psychologie Universiteit Utrecht, Postdoctorale opleiding tot GZ Psycholoog, Postdoctorale opleiding tot Integratieve Psychotherapeut aan de RINO Utrecht. Zij werkt vanuit meerdere therapeutische invalshoeken ( o.a. psychodynamische psychotherapie, systeemtherapie/partnerrelatie therapie, cognitieve gedragstherapie, groepstherapie). Ook behandelt ze PTSS problematiek met EMDR.

Werkervaring: naast de vrijgevestigde praktijk gedurende 20 jaar gewerkt in verschillende grote GGZ instellingen (afdelingen Jong Volwassenen en Volwassenen) als behandelaar en leidinggevende. Vanaf mei 2021 volledig werkzaam als vrijgevestigde binnen de Comeniuspraktijk.

In onze praktijk heeft Anne Sanders voor 2024 nog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, desondanks wordt een ruim deel van de behandelingskosten bij volwassenen vergoed door de zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed.

Kwaliteitsstatuut Anne Sanders

 


 

Sacha Willems

Sacha Willems is psychotherapeut (BIG-nummer 79910923616), GZ-psycholoog (BIG-nummer 59910923625), tevens groepstherapeut NVGP en NVP supervisor psychotherapie. Haar praktijk richt zich op de behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar in de specialistische GGZ.

Opleiding: Universitaire studie Klinische Psychologie Universiteit Utrecht, Postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog, Postdoctorale opleiding tot psychotherapeut aan de RINO Utrecht. Ze maakt gebruik van meerdere vormen van psychotherapie (o.a. schematherapie, psychodynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, groepspsychotherapie), waarbij methoden uit verschillende therapievormen worden geïntegreerd. Hierbij speelt aandacht voor emoties en gevoelens een centrale rol.

Werkervaring: Naast de vrijgevestigde praktijk in Utrecht (Sacha Willems Psychotherapie) gedurende 18 jaar gewerkt in een grote GGZ-instelling (afdelingen stemmings- en angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen) als psychotherapeut en GZ-psycholoog, o.a. met schematherapie, interpersoonlijke psychotherapie, affect fobie therapie, groepstherapie en dialectische gedragstherapie. Vanaf september 2021 werkzaam als vrijgevestigde binnen de Comeniuspraktijk in Naarden.

In onze praktijk heeft Sacha Willems voor 2024 contracten  met de volgende zorgverzekeraars; a.s.r., Caresq, DSW, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Bij de overige zorgverzekeraars wordt  een ruim deel van de behandelingskosten bij volwassenen vergoed door de zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed.

Kwaliteitsstatuut S. Willems 2022Kwaliteitsstatuut Sacha Willems

 

  

Anne Borra

Anne Borra is BIG geregistreerd GZ psycholoog. Haar praktijk richt zich op de behandeling van jeugd (vanaf 12 jaar) jong volwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar in de basis GGZ.

Opleiding: Universitaire studie Klinische Psychologie Universiteit Utrecht en Postdoctorale opleiding tot GZ Psycholoog aan de RINO Utrecht. Zij werkt vanuit meerdere therapeutische invalshoeken ( o.a. cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR voor traumagerelateerde problematiek).

Werkervaring: naast de vrijgevestigde praktijk is Anne ook werkzaam bij een grote GGz instelling binnen de regio.  Zij heeft op verschillende afdelingen gewerkt en heeft ervaring met stemming- en angstklachten, emotieregulatieproblemen en persoonlijkheidsproblematiek.

In onze praktijk heeft Anne Borra voor 2024 nog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, desondanks wordt een ruim deel van de behandelingskosten bij volwassenen vergoed door de zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed.


Marjolein Canté

Marjolein Canté is BIG geregistreerd Orthopedagoog-Generalist NVO. Haar praktijk richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen van 4 tot 18 jaar.

Na de studies Orthopedagogiek en Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze de post-academische opleidingen tot Orthopedagoog-Generalist NVO en Registerpsycholoog K&J NIP voltooid, daarnaast is ze opgeleid tot Cognitief gedragstherapeut VGCt en in opleiding tot EMDR-practitioner VEN.

Naast haar werkzaamheden als behandelaar en diagnosticus in de kinder- en jeugdpsychiatrie is ze werkzaam binnen zowel regulier als speciaal basisonderwijs als orthopedagoog/ thuiszitterscoördinator.

Marjolein is gespecialiseerd in sociaal-emotionele problematiek bij kinderen (o.a. angst, dwang, stemming, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek). Hierbij maakt ze naast Cognitieve gedragstherapie ook gebruik van andere therapieën en behandeltechnieken als schemagerichte therapie, ACT, interpersoonlijke psychotherapie (IPT), EMDR, Brainblocks.

Marjolein heeft voor kind en jeugd (tot 18 jaar) contracten afgesloten met de Regio Gooi- en Vechtstreek. Voor verdere informatie zie verwijzing en vergoedingen kinderen.


Lori van Pinxteren
Lori van Pinxteren is BIG geregistreerd GZ psycholoog, Infant Mental Health (IMH) specialist en EMDR therapeut. Haar praktijk richt zich op de behandeling (basis GGZ) van het zeer jonge kind en hun ouders/verzorgers. Hiernaast zijn ook volwassenen welkom binnen de basis GGZ, waarbij naast trauma-, angst- en stemmingsklachten een bijzondere expertise is opgebouwd voor psychische problemen van zwangere vrouwen en/of hun partners.
Behandelmogelijkheden: ouder-kindtherapie (waaronder Sherborne samenspel en Theraplay), cognitieve gedragstherapie, EMDR, Acceptance en commitment therapie. De context speelt een belangrijke rol binnen de therapie; Het woord ‘context’ geeft de verbondenheid binnen relaties weer die ieder mens heeft met belangrijke mensen om zich heen.
Opleiding: Universitaire Psychologie Universiteit van Amsterdam, Postdoctorale opleiding tot GZ Psycholoog  en opleiding tot IMH-specialist aan de RINO Utrecht.
Werkervaring: Gedurende 20 jaar werkzaam als behandelaar binnen verschillende ziekenhuizen, revalidatiecentrum en grote GGZ instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
In onze praktijk heeft Lori van Pinxteren voor 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars; a.s.r., Caresq, DSW, Menzis, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Wanneer een client bij een andere zorgverzekeraar verzekerd is, dan wordt een ruim deel van de behandelingskosten bij volwassenen vergoed door de zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed.
Er is een contract aangevraagd bij de gemeente voor de vergoeding van de jeugd GGZ. Deze aanvraag wordt nog beoordeeld, wat betekent dat de zorg op dit moment nog niet vergoed wordt.

Valentijn Bon

Valentijn Bon is psychiater (BIG-nummer: 29916488501) en naast zijn werkzaamheden voor GGz Centraal, is hij als vrijgevestigd psychiater verbonden aan de Comeniuspraktijk.