Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT COMENIUSPRAKTIJK VOOR PSYCHOTHERAPIE

De Comeniuspraktijk voor Psychotherapie, gevestigd te Naarden, bestaat uit een kostenmaatschap van zeven praktijken, te weten die van de heer V. Bon (KvK nr 83740600), mevrouw J. Chrispijn (KvK nr 69247722), mevrouw E. Citroen (KvK nr 58958541), mevrouw A. Sanders (KVK nr 68224265),  mevrouw J. Vanstaen (KvK nr 32163614), mevrouw S. de Waal (KvK nr 69677360) en mevrouw S. Willems (KvK nr 77012615).

Wij hanteren allen hetzelfde beleid met betrekking tot de omgang met uw persoonlijke gegevens. Omdat wij alles doen om uw privacy te waarborgen gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit houdt in dat wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beveiligen op onze website en op de wijze van opslag van uw gegevens. Tevens geven wij geen gegevens door aan andere partijen, tenzij dat nadrukkelijk volgens de wet en regelgeving is afgesproken en nodig is in het kader van het uitvoeren van de behandelovereenkomst en juiste beroepsuitoefening. Tot slot maakt onze website geen gebruik van zogenaamde cookies.

Informatie over hoe wij precies met uw gegevens omgaan en voor welk doel wij ze van u vragen, verwerken en bewaren vindt u onder “Verwerking Persoonsgegevens”. Daar kunt u ook lezen over uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.