Links

LINKS

Psychowijzer

Een website van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid. Op de Psychowijzer kunt u voor verschillende psychische problemen informatie vinden over de verschijnselen, achtergronden, tips, therapie en medicijnen, en verwijzingen naar instanties en literatuur. www.psychischegezondheid.nl

Balans

Landelijke oudervereniging Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. www.balansdigitaal.nl

Kenniscentrum Kinder en- en Jeugdpsychiatrie

Het kenniscentrum biedt update wetenschappelijke informatie over stoornissen en behandelingen bij kinderen en jongeren, voor zowel professionals als voor ouders en kinderen. www.kenniscentrum-kjp.nl

Zorg voor Kwaliteit
Dit is een vereniging die informatie biedt over waarom sommige zorgaanbieders kiezen voor contractvrij werken. www.zorgvoorkwaliteit.nu

OVERIGE LINKS

Nederlands  Instituut voor Psychologen: www.psynip.nl

Vereniging voor Cognitieve Therapie en Gedragstherapie: www.vgct.nl

Vereniging  voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie: www.vkjp.nl

Vereniging  voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten: www.lvvp.info

Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie: www.nvrg.nl

Vereniging  voor Psychoanalytische Psychotherapie: www.nvpp.nl

Vereniging voor EMDR: www.emdr.nl

AVG regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst): https://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wgbo

 Zorgprestatiemodel: https://zorgprestatiemodel.nl