Beroepsregels en klachtenregeling

BEROEPSREGELS EN KLACHTENREGELING

De psycholoog / psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan in de beroepscode voor Psychotherapeuten en in die van het NIP en LVVP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen) en zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundig Behandelovereenkomst).

Bij klachten over de behandeling is het raadzaam dit direct bespreekbaar te maken bij de desbetreffende behandelaar. Deze zal samen met u kijken of er een oplossing is voor het probleem. In geval dat u er samen niet uit komt, kunt u zich wenden tot de LVVP voor een klachtenprocedure (Klachtencommissie LVVP, t.a.v. mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507 LB Utrecht of tot de klachtenregeling van het NIP (College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht).

Zie ook de volgende links:
www.psynip.nl/het-nip/truchtrecht-en-klachten
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Hieronder treft u een link aan met informatie over de kwaliteitseisen die aan onze beroepsgroep gesteld worden en waar u vanuit mag gaan:
https://www.lvvp.info/ redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteitscriteria.pdf