Haptonomie

HAPTONOMIE

Aangeraakt worden brengt je meer in contact met je emoties en gevoelens. Het serieus nemen van wat je in je gevoelswereld meemaakt. Dit brengt jou in je eigen kracht en zo kun je er naar gaan handelen, gaan doen wat bij jou past. 

Haptonomie betekent letterlijk de leer van het gevoel en het gevoelsleven. Het is een benaderingswijze die zich richt op de ontwikkeling van het gevoelsleven en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. De mens is een voelend wezen. Al voelend verbinden we ons met onszelf, met de ander en met de wereld om ons heen. Als hierin iets is misgegaan, niet goed ontwikkeld of beschadigd, dan wordt het moeilijker om echt contact te maken. Met jezelf of met de ander. Vaak negeren we de signalen van ons lichaam omdat we geleerd hebben naar het verstand te luisteren. Het denken gaat dan overheersen, je bedenkt bijvoorbeeld wat je voelt. Zo kun je verwijderd raken van wat je voelt, van jezelf. Dit kan leiden tot gevoelens van ontevredenheid, teleurstelling, onrust, verstoorde relaties en tot het ontstaan van lichamelijke en psychische klachten.

De mens is een voelend wezen. Al voelend verbinden we ons met onszelf, met de ander en met de wereld om ons heen.

Behandeling
Door te leren luisteren naar wat je voelt en dit ook te beleven, ervaar je meer rust en keuzevrijheid. Je laat je minder afleiden door wat de buitenwereld van je verwacht, van wat je hoofd tegen je zegt en komt dichter bij jezelf. Door het verwoorden van wat je voelt, wordt het contact met het gevoel versterkt. Verwoorden doe je immers rationeel en logisch, gevoel is dat per definitie niet. Zo kan je gevoel richting geven aan je (rationele) handelen.

Het aanraken tijdens de haptonomie gebeurt door het leggen van een hand op bijvoorbeeld de rug, de buik, het been. Aanrakingen zonder bijbedoeling. Respectvol. Er moet niets. Zo wordt de aanraking een ontmoeting. Als we emotioneel zijn vastgelopen is dit meestal lichamelijk te voelen als een verkramping in de spieren. De aanraking is een middel om de verkrampingen op te heffen, waardoor er ruimte komt om emoties te voelen. De emoties kunnen vervolgens in een gesprek worden geuit. Ook zonder aanraking is het een optie om dit pad te volgen.

 

Indicaties Haptonomie

  • Gestagneerde ontwikkeling: het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je vel te zitten. Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt.
  • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of van volwassenheid naar middelbare leeftijd.
  •  Tijdelijk overbelast zijn: stress, overspannenheid.
  • Acceptatieproblemen: bij bijvoorbeeld verlies, ziekte of handicaps.
  • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak: ziekte kan een signaal zijn. Wanneer er bijvoorbeeld geen evenwicht bestaat tussen je gevoel en je verstand, kunnen klachten ontstaan van lichamelijke en/of psychische aard.
  • Voorbeelden van lichamelijke klachten: spierverkrampingen van onder andere nek en/of rug; buikklachten, maagklachten, te hoge bloeddruk, hyperventilatie en andere nerveuze klachten; angst, onrust, slaapstoornissen.

 

 


HAPTONOMIE

caret-down caret-up caret-left caret-right

Flapper Comenius Praktijk
  06 52 71 80 59