Leer ACT!

Leer ACT! Uit je hoofd in het leven ACT staat voor acceptance and commitment therapy en is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Deze benaderingswijze wordt toegepast bij chronische klachten, beperkingen, psychisch vastlopen; zoals een burnout, overspannenheid. De ACT leert de mens te stoppen met het zinloze vechten met vervelende gedachten, […]

Wist je dat je altijd al goed was?

Het geven van een veilige plek: een ruimte voor onzekerheid, schaamte, verlegenheid, voor onze angst om te veranderen, onze angst om te falen. Een plek voor openheid zonder oordelen en ruimte voor het niet-weten. Je verhaal mag er zijn, zonder de antwoorden al te weten. Door de veiligheid en de […]

De halve waarheid wordt steeds meer de hele

Je inzichten krijgen dan de kans om opgenomen te worden in jou. Door ze te voelen en te ervaren zijn ze niet alleen in je hoofd, daar blijven ze immers hun eigen leven leiden. Door het voelen en het ervaren worden ze in je gehele zelf opgenomen en gaan ze […]

Meditatie verandert het brein

Meditatie verandert het brein. Herhaaldelijk mediteren leidt tot blijvende veranderingen in de activiteit van de hersenen. Lang was meditatie voor velen vaag en zweverig. Voor sommigen een spirituele of religieuze ervaring. Nadat meditatie hierdoorheen haar weg heeft gevonden in onze westerse samenleving, wordt meditatie nu door velen in onze samenleving […]