Leer ACT!

Leer ACT! Uit je hoofd in het leven ACT staat voor acceptance and commitment therapy en is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Deze benaderingswijze wordt toegepast bij chronische klachten, beperkingen, psychisch vastlopen; zoals een burnout, overspannenheid. De ACT leert de mens te stoppen met het zinloze vechten met vervelende gedachten, […]

Meditatie verandert het brein

Meditatie verandert het brein. Herhaaldelijk mediteren leidt tot blijvende veranderingen in de activiteit van de hersenen. Lang was meditatie voor velen vaag en zweverig. Voor sommigen een spirituele of religieuze ervaring. Nadat meditatie hierdoorheen haar weg heeft gevonden in onze westerse samenleving, wordt meditatie nu door velen in onze samenleving […]