Leer ACT!

Leer ACT!

Uit je hoofd in het leven

ACT staat voor acceptance and commitment therapy en is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Deze benaderingswijze wordt toegepast bij chronische klachten, beperkingen, psychisch vastlopen; zoals een burnout, overspannenheid. De ACT leert de mens te stoppen met het zinloze vechten met vervelende gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Dit geeft dan meer ruimte voor wat je wel belangrijk vindt in je leven, wat voor jou van waarde is.

ACT richt zich dus niet op het verminderen van de pijn en/of de stress. De ACT richt zich op verbetering door acceptatie en mindfulness methoden.

Kernprocessen Acceptance and Commitment Theory
De behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen:

  • cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet
  • mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden
  • acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed
  • zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent
  • verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts
  • bereidheid: om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt
Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.

“Het vermogen om effectief te handelen in overeenstemming met persoonlijke waarden en doelen, ook al zijn er potentieel verstorende gedachten of gevoelens aanwezig”

ACT is beïnvloed door boeddhistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed, het lijden bestaat. Er wordt veel gewerkt met aandachtgerichte oefeningen (mindfulness). Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van metaforen, de therapeutische relatie, ervaringsoefeningen en humor.

Aanbevolen literatuur:
Jaap Spaans – Pijn zonder strijd
Steven Hayes – Uit je hoofd in het leven
Gijs Jansen – Denkt wat je wilt, doe wat je droomt
Gijs Jansen – Laat los
Gijs Jansen – Leef
Gijs Jansen – Omarm jezelf

Heb je belangstelling voor meer informatie, ga naar de volgende site:
www.act-opleiding.nl/downloads/oefeningen-en-metaforen-uit-het-boek