De halve waarheid wordt steeds meer de hele

Je inzichten krijgen dan de kans om opgenomen te worden in jou. Door ze te voelen en te ervaren zijn ze niet alleen in je hoofd, daar blijven ze immers hun eigen leven leiden.

Het voelen en het ervaren.

Door het voelen en het ervaren worden ze in je gehele zelf opgenomen en gaan ze je helpen! Je ligt bijvoorbeeld op de behandelbank en laat alles wat je beter snapt in je lichaam komen.